Tid

Tid är ett ganska vagt begrepp egentligen. Vad är tid? Vem har bestämt tiden? Varför är en timma 60 minuter och inte 61 minuter? Hur långt är tidsbegreppet "strax"? Många säger "Jag kommer strax", men när kommer dom då? Är strax 5 minuter eller 15 minuter? Vem bestämmer när strax har passerat?

Märks det att jag är ofokuserad :)


//Vickan